En heeft ALTIJD gelijk, toch?

Freedom of Thought Report 2017

(Humanistisch Historisch Centrum)

Vrijdenkers

Vrijdenkers, mensen die ongedwongen vrij kunnen nadenken. Tenminste zo zou ik de term interpreteren.

(Spelende video, scroll even naar beneden indien je /m wil stoppen a.u.b.)

Vrijdenkerij, volgens deze pagina op Wikipedia, betekent: Vrijdenkerij is de opvatting dat men zich in het denken uitsluitend door de rede, wetenschap en logica laat leiden en niet door (autoriteits)geloof of traditie. Vrijdenkers keren zich tegen elke vorm van dogma.

Nu is het natuurlijk voor de gemiddelde mens vrijwel onmogelijk volledig vrij van denken te zijn. Invloeden van buitenaf hebben natuurlijk altijd invloed. Maar er is natuurlijk wel een wezenlijk verschil wanneer die invloeden van buitenaf als verplicht gedachtegoed tot zich genomen moeten worden. (met invloeden van buitenaf bedoel ik heel letterlijk: van buiten de specifieke persoon).

Een tijdje terug kreeg ik een artikel toegestuurd met daarin een portret van, en interview met dhr. Salman Ezzammoury.

Deze meneer is geboren en getogen in Marokko. Op zijn zestiende kwam de twijfel en kwam hij in aanraking met internationaal gedachtegoed.

Op zijn 23e kwam hij naar Nederland. Omdat hij, als atheïst en activist, zich niet meer veilig voelde in Marokko.

Dat bleek net op tijd.  Naar aanleiding van het eerder genoemde zeer aan te raden artikel heb ik meneer Ezzammoury gemaild en hem geschreven dat ik door het artikel over hem hoop kreeg. Het gevoel dat moslims zo moeilijk tot echt nadenken zijn te bewegen, buiten hun vastgestelde kader van gezin, familie, afkomst, moskee, religie is bij vrij denkende mensen zeer sterk.
Dit geldt natuurlijk ook voor andere religies waarbij de indoctrinatie vanaf de geboorte begint, of bekeerlingen die doorslaan naar bijna volslagen ideologische/religieuze gekte.

Maar Salman is het bewijs dat het kan: Zelf leren nadenken en daarmee "zichzelf bevrijden" En gelukkig is hij niet de enige... Maar ze zijn wel in de minderheid helaas.

 

Ik heb hem gevraagd mijn blog "islam en democratie" te lezen en hij kon zich daar goed in vinden. Zijn reactie:

 

"Mijn complimenten voor het stukje wat je geschreven hebt .

islam is ondemocratisch.. Het Westen is sterk geseculariseerd, in moslimlanden gaat dat niet gebeuren en

dat vormt wel een bedreiging voor de westerse liberale democratie."

 

De website van Salman Ezzammoury, vrijdenker, fotograaf, atheïst, schilder, kunstenaar. Islam criticus.

De Vrije Gedachte

Vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte wordt beschouwd als de oudste humanistische vereniging van Nederland.(bron: Universiteit voor Humanistiek)  De Vrije Gedachte werd in 1856 opgericht onder de naam "De Dageraad" en kwam voort uit het gelijknamige tijdschrift, welke door een aantal gelijkgestemden waaronder Franz Junghun (wiki) in 1856 was gestart.

 

De Vrije Gedachte heeft als doel "het bevorderen van het atheïstisch humanisme".

Hierbij stellen ze het menselijk individu centraal: Humanistisch

En verwerpen ze iedere "godsvoorstelling": Vrijdenkerij

Het streven van De Vrije Gedachte behelst de volgende punten (bron):

  1. Strikte scheiding tussen kerk en staat;
  2. Het weren van indoctrinatie uit opvoeding en onderwijs;
  3. Het bevorderen van een kritisch onderzoekende, wetenschappelijke houding;
  4. Het ontmaskeren van religie, pseudowetenschap en andere  waanvoorstellingen;
  5. Vrijheid van expressie;
  6. Respect voor de waardigheid van de mens als wezen met een eindig en eenmalig bestaan;
  7. Erkenning van het volledige zelfbeschikkingsrecht van de mens over eigen lijf en leven;
  8. Respect voor andere levende wezens en het milieu.

 

Ook een vereniging die staat voor "vrijdenken" kan natuurlijk rekenen op kritiek dat juist "vrijdenken" anders denken weer uitsluit. Dat is een mooie discussie. Wanneer je stelt dat er geen God, Allah of andere hogere macht is dan beschouw je gelijk iedere religie en de daarbij horende "manier van denken". Nu wil ik buiten de discussie blijven van het welles-nietes dat het bestaan van een godheid niet te bewijzen is en het tegenargument dat dat nu juist "geloven" is.

Ik durf wel als feit te stellen dat "vrijdenken" door zijn atheïstische beginsel in ieder geval de meest aanvaardbare manier van denken is totdat er bewijs geleverd is dat er een godheid zou zijn.

Kritiek over zelfcensuur door "De Vrije Gedachte" zal er ook altijd zijn. In de samenleving is er door de steeds groeiende angstcultuur vrees om "te beledigen". Gestoorden met hele lange tenen kunnen je zomaar "omleggen" wanneer je de profeet een pedofiel noemt of gewoon door grappen islamitische ideologie aan de kaak stelt.

Iedere stroming heeft voor- en tegenstanders en dus ook critici. Ik wilde daarom wel even zien of "De Vrije Gedachte" zelf voldoende kritisch was, ook naar de islam. Vooral ook vanwege kritiek m.b.t. zelfcensuur en ook vanwege het feit dat "De Vrije Gedachte" ontstaan is in een periode waarin vooral het christendom was die de (Nederlandse) samenleving beheerste. Nu is dat nogal anders.

Hierbij vond ik het volgende stuk van dhr. Wim Aalten: Islam-zending en islamisering, we zijn het zat. Nou de titel is al duidelijk.

Verder vind je voldoende islam kritische berichten op de vrije gedachte wanneer je simpelweg "islam" invult" op hun website.

Zelf heb ik op mijn site al een artikel geplaatst welke ik vooral vanuit mijn eigen gedachten en kennis van de islam (sharia) en enig zoekwerk heb geschreven: Islam en democratie. Aangezien ik nu besef dat de achterliggende gedachte bij dit artikel nogal aansluit bij hoe Salman Ezzammoury denkt en ook hoe het atheïstisch humanisme in elkaar zit, heb ik dus nu deze pagina aan vrijdenken besteed.

Ik hoop dat wanneer je dit leest het ook met anderen deelt en zeker ook een kijkje neemt op de website van Salman Ezzamoury en van "De Vrije Gedachte"!

Interessant?

Rating: 4.3333333333333 sterren
3 stemmen

Zijn dit democraten?

Of deze religie gek? Is hij een democraat?

 

Vrijdenkers misschien?

Brigitte Gabriel

Interessante video's met Brigitte Gabriel over islam, Engelstalig.

Imagine... John Lennon vrijdenker?